PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A.

 

PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

 

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Prezentul PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI a fost elaborat in conformitate cu cerintele Legii 17/ 2023 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta Nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, care abroga Legea 211/20211 privind regimul deseurilor si Hotararea Guvernului Nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Gestionarea deseurilor se refera la depozitarea temporara, reutilizarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor, principalul scop fiind economisirea materiei prime prin reutilizarea deseurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor naturale.

In sensul Legii 17/ 2023 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta Nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, semnificatia unor termeni este prezentata mai jos:

deseuri- orice substanta sau obiect pe care detinatorul le arunca ori are intentia sau obligatia sa le arunce;

detinator de deseuri - producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora;

producator de deseuri - orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri (producator initial de deseuri) sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri;

producator initial de deseuri – orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri;

gestionarea deseurilor - colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse in calitate se comerciant sau broker;

valorificare - orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv in intreprinderi ori in economie in general;

eliminare - orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie.

colectare separata – colectarea in cadrul careia un  flux de deseuri este pastrat separat in functie de tipul de deseu  si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a acestora;

prevenire – masurile luate inainte ca o substanta, un material sau un produs sa devina deseu, care reduc:

a)      cantitatea de deseuri inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora;

b)      impactul negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei;

c)      continutul de substante periculoase al materialelor, subproduselor, produselor.

pregatirea pentru reutilizare – operatiunile de verificare, curatare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deseuri sunt pregatite pentru a fi reutilizate fara nicio alta operatiune de pretratare.

reutilizare –orice operatiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deseuri sunt utilizate din nou in acelasi scop pentru care au fost concepute.

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor. Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri, prin alegerea inca din faza de proiectare a celor mai bune tehnologii.

Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

Deseurile se impart in doua categorii mari: nepericuloase si periculoase si sunt definite

pe categorii in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Fiecare tip de deseu este reprezentat de un cod format din 6 cifre in functie de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix (*) daca acesta face parte din categoria celor periculoase (ex. 20 01 35*).

Toate categoriile de deseuri se colecteaza separat si se predau catre societatile autorizate.

La fiecare predare de deseuri se va solicita si se va pastra bonul de confirmare sau formularul de incarcare - descarcare deseuri in urma predarii acestora catre colectorii autorizati.

Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000lei (OUG 92/2021, art.62, alin.1)).

Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (OUG 92/2021, art.62, alin.1, lit. a)).

Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri introduc colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (OUG 92/2021, art.62, alin.1, lit. a)).

Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate, unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (OUG 92/2021, art.62, alin.1, lit. a)).

Abandonarea deșeurilor este interzisă.

Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă, nerespectarea acestor prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 50.000÷70.000 lei (OUG 92/2021, art.62, alin.1, lit. b)).

Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa colecteze selectiv deseurile si sa le transporte numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare/eliminare.

Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care intră fizic în posesia deșeurilor, au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase. Nerespectarea acestor prevederi este sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (OUG 92/2021, art.62, alin.1, lit. a)).

Producătorii de deșeuri nepericuloase țin o evidență cronologică lunară tabelară și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după:

a) codul deșeului cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și

c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (OUG 92/2021, art.62, alin.1, lit. a)). Operatorii economici prevăzuți sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

CAPITOLUL II. SITUATIA ACTUALA

 2.1. Descrierea activitatii

 

SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA este o unitate de productie Suplimente alimentare, Ceaiuri, Semisolide, Cosmetice, Ingrediente Active de origine vegetala si Culturi vegetale.

 

 • Activitatea specifica:

1. Fabricatie Forme Solide Dozate (comprimate acoperite/neacoperite; capsule cu continut solid-neacoperite /lichid-acoperite).

2. Fabricatie Solutii  Uz Intern/ Extern multidoza/unidoza.

3. Fabricatie Cosmetice  multidoza/unidoza.

4. Fabricatie Ingrediente Active de origine vegetala.

5. Fabricatie Ceaiuri.

6. Fabricatie Capsule Gelatinoase Moi.

7. Culturi vegetale (culturi obtinute din rasad, culturi prin insamantare directa, culturi de plante perene).

 

2.2. Tipuri de deseuri generate

 

 • deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01)
 • deseuri de ambalaje hartie si carton (cod 15 01 01)
 • ambalaje amestecate (cod 15 01 06)
 • medicamente, altele decat cele specificate la 18 02 08 (cod 18 02 08)
 • medicamente, altele decat cele specificate la 20 01 31 (cod 20 01 32)
 • solventi (cod 20 01 13*)
 • ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase (cod 15 01 10*)
 • deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17 (cod 08 03 18)
 • deseuri de echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 (cod 20 01 36)
 • deseuri de tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur (cod 20 01 21*)
 • echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele mentionate la 20 01 21 si 20 01 23, cu continut de componente periculoase (cod 20 01 35*)
 • alte fractii nespecificate (cod 20 01 99)
 • baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si acumulatori nesortati continand aceste baterii (cod: 20 01 33*)
 • echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi) (cod: 20 01 23*)
 • absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 (cod: 15 02 03)
 • metale feroase  (cod: 16 01 17)
 • metale neferoase  (cod: 16 01 18)
 • deseuri de tesuturi vegetale  (cod: 02 01 03)
 • uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25  (cod: 20 01 26*)

 

CAPITOLUL III. GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE

PE AMPLASAMENT

 

 • Deseurile municipale - cele asimilabile deseurilor menajere -  ca de exemplu resturi alimentare – cod 20 03 01 se colecteaza in containere (pubele) inchiriate de la societatea contractata pentru ridicarea si eliminarea acestora.
 • Deseuri de ambalaje hartie si carton (ex. cutii de carton de la ambalajele materiilor prime, cutii pliante inscriptionate gresit) (cod 15 01 01), precum si cele de hartie, se colecteaza selectiv intr-un recipient de plastic, etichetat corespunzator, amplasat la locul de generare al acestora. Societatea se asigura ca deseurile de ambalaj sunt curate si uscate, deoarece instalatiile de sortare si procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar procesul de reciclare poate fi ingreunat.
 • Deseuri ambalaje amestecate (Folie Al/PVC  provenite de la resturile de blistere rezultate in urma ambalarii primare a produselor Hofigal, resturile de folie termocontractibila rezultate de la ambalajele colective  care se desfac in vederea completarii cantitatii de unitati comerciale cerute de client)  (cod 15 01 06) se colecteaza selectiv in recipienti de plastic, prevazuti cu saci de polietilena, etichetati corespunzator, dupa care se depoziteaza temporar in incinta special amenajata. Deseurile de folie de polietilena uzata, provenite de la sere se cantaresc si se depoziteaza temporar in incinta special amenajata pentru deseuri, pana la predarea  catre societatea contractata. Recipientul sau locul de depozitare este etichetat corespunzator.
 • Deseurile de solventi si solutii de reactivi (cod 20 01 13*) rezultate in urma analizelor de laborator, se colecteaza sub nisa,  in recipienti de sticla cu capac, pentru a asigura etanseitatea, cu capacitate maxima de 2,5 Litri si sunt predate impreuna cu ambalajul in care au fost colectate, unei societati autorizate in acest sens.
 • Deseurile de plasa film gel (cod 20 01 32)  – medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31, rezultate de la etapa de formare si umplere capsule moi se colecteaza in saci de polietilena nepoluanta si se depoziteaza intr-un spatiu amenajat pana cand sunt predate in afara organizatiei.
 • Deseurile de contraprobe  expirate (cod 18 02 08) – medicamente, altele decat cele specificate la 18 02 07 (rezultate de la pastrarea din fiecare serie de produs fabricat a unui anumit numar de unitati comerciale si care se pastreaza inca un an dupa ce valabilitatea produsului a expirat) se colecteaza in cutii CO3 si se depoziteaza intr-un spatiu amenajat dintr-o incinta dedicata pana cand sunt predate in afara organizatiei.
 • Deseurile de metale feroase  (cod 16 01 17) provenite de la diverse lucrari de amenajare/ reamenajare a spatiilor de lucru sunt colectate in containere inchiriate de catre societatea contractata in vederea valorificarii acestora.
 • Deseurile de parti componente IT – deseuri de echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 (cod 20 01 36), deseurile de monitoare - echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti (cod 20 01 35*), deseurile de  tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur (cod 20 01 21*) , deseurile de baterii si acumulatori uzati (cod 20 01 33*)  sunt colectate in cutii sau butoaie de carton si sunt stocate temporar pana la predarea societatii autorizate contractate in vederea valorificarii acestora.
 • Deşeurile de material vegetal (cod 02 01 03)– tulpini sau parti aeriene ale plantelor  rezultate în urma intretinerii si desfiinţării culturilor; buruienile, plantele bolnave, deseuri de tesut vegetal (rezultate in urma operatiilor de uscare, transport, procesare, depozitare si predare-primire sau in urma macinarii, sitarii materialului vegetal sau ca urmare a  extractiei plantelor – numite “plante epuizate”) provenite de la Sectiile: Solutii -Preparare, Ceaiuri si Pre-procesare –sunt transportate prin mijloace proprii la sere/camp unde sunt folosite la  tratarea solului avand drept rezultat beneficii pentru agricultura si pentru imbunatatirea ecologica (compost); de asemenea, deseurile vegetale vor fi folosite ca materiale pentru alimentarea instalatiei de peleti, in vederea asigurarii autonomiei energiei pentru incalzirea unei suprafete din sere.
 • Deseurile de vehicule scoase din uz (cod 16 01 17) se predau unei societati care le colecteaza in vederea valorificarii acestora.
 • Deseurile de ambalaje introduse pe piata prin vanzarea de produse Hofigal sunt valorificate de catre societatea contractata careia i-a fost transferata responsabilitatea privind valorificarea si reciclarea acestora, fiind astfel asigurata raspunderea extinsa a producatorului – Hofigal.

 

       3.1. Masuri privind gestionarea deseurilor generate pe amplasament, in conformitate cu legislatia in vigoare

Deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deseu.

 • Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator,
 • in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc pentru vecinatati.
 • Locul de depozitare a deseurilor reciclabile/ valorificabile este inchis, pe platforma betonata, prevazut cu un acoperis si ferit de intemperii.
 • Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etans, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.
 • La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.
 • Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sanatatea umana si ar dauna mediului inconjurator (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de
 • mirosuri, risc de incediu pentru vecinatati).
 • Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
 • La predarea deseurilor se vor completa in 3 exemplare Formularele de incarcare-descarcare
 • deseuri nepericuloase (Anexa 3) sau Formular de expeditie/transport deseuri periculoase (Anexa 2), dupa caz, pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei. Acestea vor fi semnate si stampilate de catre, generator, transportator si colectorul/ valorificatorul/ eliminatorul final autorizat, un exemplar revenindu-i producatorului de deseuri (generatorul, cel care preda aceste deseuri). Acest exemplar poate fi trimis si prin fax sau posta, cu confirmare de primire, catre generator, care il pastreaza ca parte a evidentei gestiunii deseurilor intocmita in conformitate cu HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.
 • Pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor generate, indiferent de categoria deseului predat (nepericulos sau periculos) formularele de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase sau formularele de expeditie/ transport deseuri periculoase trebuie completate in totalitate, sa aiba numar si serie, datele fiecarui operator implicat, categoria de deseu transportata, codul si cantitatea colectata, precum si destinatia finala (valorificare/eliminare).
 • De asemenea, societatea detine contracte cu toti colectorii autorizati sa preia deseurile generate, in care se mentioneaza activitatea de preluare, colectare, transport deseuri in vederea efectuarii operatiunilor de valorificare si/ sau eliminare, si cel mai important, codurile deseurilor colectate. In cazul in care deseurile sunt preluate in vederea stocarii temporare la colector (acesta nefiind valorificatorul/ eliminatorul final), acesta are obligatia sa puna la dispozitia generatorului datele despre instalatia unde se va efectua operatia de valorificare/ reciclare/ eliminare (denumire agent economic, autorizatie de mediu, dupa caz certificat de valorificare/eliminare a deseurilor preluate).
 • Cantitatile de deseuri generate sunt centralizate in formularele privind evidenta gestiunii deseurilor, conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Evidenta centralizata a gestiunii deseurilor se transmite anual la Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti.

 

       3.2. Masuri privind prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate

 

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor, dupa cum urmeaza:

Fig. 1 Piramida gestionarii deseurilor

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Astfel, colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora contribuie la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

 

   3.2.1. Masuri specifice privind prevenirea si/ sau reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie

 

Ierarhie

Masuri stabilite

1. Prevenire

 • Evitarea generarii deseurilor prin reducerea folosirii hartiei:

- printare doar daca este absolut necesar;

- print fata-verso;

- micsorare fonturi, rezultand astfel mai putine pagini printate;

- marirea termenului de valabilitate al informatiilor documentate mentinute (Proceduri Standard de Operare/ Instructiuni de Lucru/ Instructiuni Proprii/ Metode fizico-chimice/ Metode microbiologice etc.) , conform PSO AC-001 ״Elaborarea informatiilor documentate ale  Sistemelor Integrate de Management״, editia in vigoare.

 • Reutilizarea cutiilor de carton.
 • Imbunatatirea controlului inventarului prin:

- mentinerea unei evidente clare cu privire la termenele de valabilitate pe fiecare categorie de produse in parte;

- comandarea de produse numai la comanda si in cantitati minime pentru a evita formarea de stocuri si expirarea acestora;

- distribuirea de produse cu termen de garantie limitat de folosire din stocul deja existent, mai vechi, inaintea distribuirii stocului cel nou.

 • Achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum mare pentru evitarea producerii de deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase.
 • Inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de led-uri cu durata mare de viata.
 • Suport tehnic in ceea ce priveste echipamentele electronice, asigurat la sediu de personal angajat.
 • Instruirea angajatilor privind masurile de sanatate si securitate a muncii.
 • Evitarea generarii de DEEE-uri prin repararea echipamentelor defecte (asigurare mentenanta preventiva ca sa nu se defecteze).
 • Personalul angajat are obligatia intretinerii corespunzatoare a echipamentelor de lucru si respectarii masurilor de securitate si  sanatate a muncii.
 • Achizitia materialelor si produselor folosite se face tinand cont de continutul de substante nocive (de exemplu, echipamente de stingere a incendiilor).
 • Trecerea de la 4 blistere la 6 blistere / cutia plianta pentru unele produse (de exemplu, pentru produsul Momordica charantia – comprimate acoperite).
 • Analize mod de ambalare – trecerea produselor ambalate in blistere Al/ PVC in flacoane PE, care duce la scaderea numarului de deseuri de Folie Al/ PVC si a numarului de analize de laborator efectuate.
 • Cresterea marimii lotului de fabricatie, ceea ce duce la scaderea numarului de loturi fabricate, scaderea numarului de analize pentru produse intermediare si finite, scaderea deseurilor generate, scaderea consumului de energie si a apei purificate utilizate.
 • Scaderea numarului de analize de laborator, a cantitatii de deseuri generate si a periculozitatii acestora, prin:
 • Continuarea studiului Skip-lot (efectuarea analizei parametrilor calitativi si cantitativi doar pe anumite loturi din produsele proprii ori achizitionate, pentru fiecare lot analizandu-se obligatoriu parametrul “Identificare,:
 • Evaluarea aplicarii conceptului Skip-lot in sensul identificarii posibilitatilor de scadere a frecventei aplicarii acestuia  - au fost identificate 5 produse dintre care 2 produse sub forma de comprimate, 1 produs sub forma de capsule gelatinoase tari si 2 produse sub forma de extracte glicerinohidroalcoolice, cu numar crescut de loturi fabricate, la care poate fi redusa frecventa de analiza de la „1 lot da - 1 lot nu”  la „1 lot da si 2 loturi nu”.
 • Extinderea perioadei de valabilitate la materiile prime vegetale, rezultand consumuri reduse si deseuri mai putine.

2. Pregatirea pentru reutilizare

 • Amplasarea optima in organizatie a containerelor pentru colectarea selectiva a deseurilor de hartie-carton/plastic, sticla.
 • Sortarea si depozitarea deseurilor in pubele special amenajate si etichetate destinate colectarii selective .
 • Reutilizare paleti de lemn.
 • Contract privind achizitia de piese de schimb si consumabile pentru reparatii si intretinere a parcului auto al Hofigal impreuna cu manopera si serviciile conexe aferente (inclusiv schimburile de ulei, acumulatori).
 • Folosirea deseurilor vegetale ca materiale pentru alimentarea instalatiei de peleti, in vederea asigurarii autonomiei energiei pentru incalzirea unei suprafete din sere.
 • Contract de servicii de mentenanta privind xeroxul.
 •  Reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor comercializate si ramase pe amplasament in urma dezambalarii.

3. Reciclarea

 • Predarea selectiva a deseurilor colectate selectiv catre agenti economici autorizati in domeniul reciclarii.
 • Contracte de prestare servicii de colectare deseuri colectate selectiv si deseuri de echipamente electrice si electronice.

4. Eliminarea

 • Contract de servicii de eliminare a deseurilor toxice rezultate in urma analizelor de laborator.
 • Contract de prestare a serviciilor de colectare separata a deseurilor municipale asimilabile (deseuri menajere).

 

       3.3. Verificarea aplicarii masurilor

 

            Responsabilul de Mediu din cadrul Compartimentului Asigurarea Calitatii, va monitoriza aplicabilitatea masurilor, prin:

 • verificarea procesului de colectare separata a deseurilor;
 • asigurarea respectarii termenilor si conditiilor contractuale de colectare a deseurilor generate din propria activitate.

Acest site utilizează COOKIES pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.

Logare

Meniu

Coșul dvs

Nu există produse în coșul dvs