NUTRIFRUCT: ultima actualizare 28.09.2023

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Ingrediente nutritive din deșeuri reutilizabile din fructe valorificate sub formă de suplimente, alimente funcționale și băuturi

Proiect cod: PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0193., ACRONIM NUTRIFRUCT

Programul “Cooperare europeană şi internaţională CEI – INT” - tip EUREKA susţinut prin Contractul de finanţare nr. 188/21.09.2020 (UEFISCDI)

  • Coordonator: HOFIGAL Export Import SA Bucureşti
  • Director proiect: CS.II Dr.Ing. Biochimist Mihaela NEAGU
  • Partener 1: INCD IBA Bucureşti
  • Responsabil proiect: Dr. Ing. Livia APOSTOL

 

 

Proiectul va dezvolta noi rețete pentru suplimente, alimente funcționale și băuturi care combină subproduse bogate în ingrediente potențial funcționale din: rodii și citrice (Spania), cătină și afine (România).

Extractele companiei spaniole vor fi folosite de compania românească pentru a realiza: suplimente, jeleuri, bomboane, batoane, în combinație cu extractele proprii, iar compania românească va oferi partenerului spaniol extracte de cătină și afine, care vor fi combinate cu ingredientele obținute de el, pentru alimente și băuturi funcționale. Scopul proiectului este de a procesa aceste sub-produse (foarte bogate în compuși nutriționali și bioactivi) în ingrediente funcționale pentru a fi utilizate în suplimentele alimentare și alimentele funcționale cu următoarele beneficii: recuperarea unei surse bune de nutrienți, minimizarea cantității de subproduse, proiectarea de noi produse alimentare funcționale, suplimente, băuturi îmbogățite în compuși bioactivi.

Proiectul va avea un impact pozitiv pentru ambele companii participante prin proiectarea și comercializarea de noi suplimente și alimente funcționale pentru compania românească (Hofigal Export Import) și produse alimentare funcționale și băuturi pentru compania spaniolă (AMC Innova).

Ambele companii vor valorifica sub-produsele rezultate din prelucrarea fructelor. Hofigal va folosi fructe cu conținut ridicat de compuși bioactivi și sub-produse rezultate din procesarea lor nu numai ca ingrediente funcționale, ci de asemenea pentru producerea de suplimente alimentare și alimente funcționale. Vor fi dezvoltate linii moderne pentru a produce noi suplimente alimentare și alimente funcționale, cu design modern care vor deschide noi rute comerciale și vor adapta produsele pentru export. Activitatea de cercetare se va face de către Hofigal și IBA București. Transferul de cunoștințe și tehnologie între parteneri se va face prin activități de diseminare, pentru a îndeplini obiectivul final al proiectului.

 

 

 

ETAPA 1

REZUMAT

STUDII ŞI ANALIZE PRIVIND EVALUAREA COMPOZIŢIONALĂ A MATERIILOR PRIME

 

I.1.Studiu documentar privind cerințele nutriționale ale organismului uman și stadiul actual al tendințelor de piață referitoare la consumul suplimentelor alimentare cu ingrediente bioactive de origine vegetală și al produselor finite de tip aliment funcțional cu surse de materii prime din rodii, citrice, cătină și afine – Coordonator (CO) – HOFIGAL.

I.2. Evaluarea toxicității celor două deșeuri / sub – produse din fructe de cătină și afine– Coordonator (CO) – HOFIGAL.

I.3. Identificarea principalilor macronutrienți și micronutrienți și a unor substanțe biologic active existente în materiile prime (subprodusele din fructe de cătină și afine) – Coordonator (CO) – HOFIGAL și Partener (P1) – IBA.

I.4. Realizarea prin diferite metode a extractelor din sub – produsele de fructe de cătină și afine la nivel de laborator pentru a fi utilizate, atât de către Hofigal cât, și de partenerul industrial din Spania – Partener (P2) – Spania

I. 5 Caracterizarea analitică a variantelor de extracte obținute. ) – Coordonator (CO) – HOFIGAL

REZULTATE

Studiu documentar privind cerințele nutriționale ale organismului uman și stadiul actual al tendințelor de piață referitoare la consumul suplimentelor alimentare cu ingrediente bioactive de origine vegetală și al produselor finite de tip aliment funcțional cu surse de materii prime din rodii, citrice, cătină și afine

 

Studiul documentar realizat în cadrul activității 1 a arătat că în ultimii ani, s-a înregistrat o creștere a interesului consumatorilor în legătură cu importanța pentru sănătate a alimentelor sau componentelor specifice, fiziologic active din acestea, aşa-numitele alimente funcționale.

Termenul de alimente funcționale a fost introdus pentru prima dată de cercetătorii japonezi în 1984, care au studiat relația dintre nutriție, satisfacția senzorială, fortifierea și modularea sistemelor fiziologice.

Un aliment funcțional poate fi: un aliment natural; un produs alimentar în care a fost adăugată o componentă sau din care a fost îndepărtată o componentă; un aliment în care natura uneia sau mai multor componente a fost modificată; orice combinație a acestor posibilități. Alimentele funcționale pot fi acele alimente formate din elemente distincte, fortificate și îmbogățite, care oferă beneficii pentru sănătate, în afară de aprovizionarea cu substanțe nutritive esențiale (de exemplu, vitamine și minerale) atunci când sunt consumate la niveluri eficiente în cadrul unei diete variate. Mai mult decât atât, alimentele funcționale, în afară de efectul lor nutrițional de bază, au de asemenea efecte benefice asupra funcțiilor organismului uman (îmbunătățirea stării fizice generale, scăderea riscului de evoluție a bolii etc.)...

 

Download lucrare completă Etapa 1 (PDF, 1.10 MB)


 

ETAPA 2

REZUMAT

REALIZAREA EXTRACTELOR FINALE DIN SUB-PRODUSELE DE CĂTINĂ ȘI AFINE LA NIVEL DE LABORATOR. REALIZAREA DE SUPLIMENTE ALIMENTARE ȘI PRODUSE ALIMENTARE FUNCȚIONALE LA NIVEL DE LABORATOR

Activităţi conform planului de realizare a proiectului:

1. Alegerea variantelor optime de extracte din fructe de cătină și afine pentru fiecare tip de produs (suplimente, alimente funcționale, băuturi), realizarea acestora la nivel de laborator.
2. Caracterizarea analitică a variantelor optimizate de extracte.
3. Realizarea de sarje de extracte pentru expedierea lor în Spania.

4. Realizarea de suplimente alimentare și produse alimentare funcționale la nivel de laborator pe baza extractelor obținute (de rodii și citrice din Spania și de cătină și afine din România).
5. Evaluarea din punct de vedere microbiologic, senzorial și nutrițional a variantelor de produse obținute.
6. Optimizarea formulelor celor două tipuri de produse (suplimente alimentare și alimente funcționale) la nivel de laborator.
7. Caracterizarea analitică a variantelor optimizate de produse nou create.
8. Inițierea studiilor de stabilitate a extractelor din sub-produsele de fructele de cătină și afine, în condiții accelerate și în timp real.
9. Diseminarea pe scară largă prin elaborarea a unui articol în baze de date internaționale recunoscute (BDI). Participarea la conferințe naționale și internaționale.

REZULTATE

Alegerea variantelor optime de extracte din fructe de cătină și afine pentru fiecare tip de produs (suplimente, alimente funcționale, băuturi), realizarea acestora la nivel de laborator.

 

Din experimentele de extracție efectuate în prima etapă a proiectului s-a văzut că varianta cea mai bună de extracție pentru a obține un extract bogat în principiile active de interes – compuși antioxidanți – dar și din punct de vedere economic, este o extracție cu soluție hidroalcoolică de concentrație 50% cu raportul material vegetal:solvent de 1:3, urmată de concentrarea extractului obținut.

Trebuie menționat faptul că materiile prime, sub-produsele de cătină și afine s-au modificat față de etapa trecută, deoarece firma Hofigal și-a schimbat tehnologiile de procesare. Astfel în loc de sub-produs de cătină rezultat de la extracția uleiului s-a utilizat sub-produs rezultat de la extracția sucului, iar în loc de sub-produs de afine rezultat după scurgerea sucului prin dezghețarea fructelor congelate s-a utilizat sub-produs rezultat de la extracția sucului. Aceste noi materii prime au fost caracterizate din punct de vedere microbiologic și compozițional.

 

Download lucrare completă Etapa 2 (PDF, 1.35MB)


 

ETAPA 3

REZUMAT

REALIZAREA EXTRACTELOR FINALE DIN SUB-PRODUSELE DE CĂTINĂ ȘI AFINE LA NIVEL DE LABORATOR. REALIZAREA DE SUPLIMENTE ALIMENTARE ȘI PRODUSE ALIMENTARE FUNCȚIONALE LA NIVEL DE LABORATOR

Activităţi conform planului de realizare a proiectului:

1. Inițierea studiilor de stabilitate a suplimentelor alimentare și alimentelor funcționale în condiții accelerate cât și în timp real.
2. Realizarea de extracte din sub-produsele de fructe de cătină și afine la nivel de pilot.
3. Caracterizarea din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic a extractelor din sub-produsele de fructe de cătină și afine obținute la nivel pilot.
4. Realizarea de șarje experimentale de extracte din fructele de cătină și afine la nivel pilot pentru expedierea de mostre în Spania.
5. Continuarea studiilor de stabilitate prin caracterizarea din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic pe parcursul depozitării a suplimentelor și alimentelor funcționale în vederea stabilirii termenului de valibilitate.
6. Diseminarea rezultatelor catre mediul științific prin publicarea rezultatelor sub formă de articole în reviste de specialitate de prestigiu (BDI) și prin participarea la evenimente științifice (conferințe, simpoziane, târguri, etc).

REZULTATE

Inițierea studiilor de stabilitate a suplimentelor alimentare și alimentelor funcționale în condiții accelerate cât și în timp real.

 

Produsele optimizate obținute la nivel de laborator, extracte concentrate din fructe de cătină și afine, suplimente alimentare și alimente funcționale sub formă de batoane au fost analizate din punct de vedere fizico-chimic, microbiologic, prin evidențierea studiilor de stabilitate, realizate în condițiile distincte: accelerate și în timp real.

Studiile de stabilitate s-au inițiat pentru extractele concentrate optimizate din sub-produsele de cătină și afine obținute în laborator. S-au prelevat probe din ambele extracte și s-au furnizat partenerului IBA, fiecare dintre parteneri urmărind anumiți parametrii de analiză.

Ținând cont că produsele obținute sunt extracte sub formă vâscoasă, cu o umiditate de 20-25%, fără alcool etilic în compoziție, acesta fiind eliminat prin concentrare la evaporator, acestea nu pot fi păstrate în condiții normale la temperatura camerei și au fost păstrate la frigider, la aproximativ 8°C. Astfel studiul a fost efectuat în aceste condiții, fiind considerate condiții accelerate, de asemenea o parte din probe au fost depozitate în congelator la -18°C, mergând pe ipoteza că vor rezista mai mult timp așa, iar acestea au fost considerate condiții normale/timp real.

 

Download lucrare completă Etapa 3 (PDF, 1.95MB)


 

ETAPA 4

REZUMAT

REALIZAREA EXTRACTELOR FINALE DIN SUB-PRODUSELE DE CĂTINĂ ȘI AFINE LA NIVEL DE LABORATOR. REALIZAREA DE SUPLIMENTE ALIMENTARE ȘI PRODUSE ALIMENTARE FUNCȚIONALE LA NIVEL DE LABORATOR

Activităţi conform planului de realizare a proiectului:

1.Elaborarea tehnologiilor de obținere a celor două tipuri de produse suplimente alimentare și produse funcționale la nivel pilot.
2. Amenajarea și pregătirea stației pilot pentru experimentări.

3. Cercetări experimentale de realizare a celor două produse.
4. Evaluarea calitățiilor suplimentelor alimentare și a produselor funcționale nou create, din punct de vedere fizico-chimice, nutrițional și microbiologic.
5. Soluții de ambalare a produselor nou create.
6. Verificarea tehnologiilor propuse la scară industrială pentru suplimentele alimentare. Elaborarea documentației de brevetare și depunerea cererilor de brevet invenție.
7. Finalizarea studiilor de stabilitate a extractelor.
8. Finalizarea studiilor de stabilitate a produselor nou create.
9. Diseminarea rezultatelor către mediul stiințific prin publicarea rezultatelor sub forma de articole în reviste de specialitate de prestigiu (ISI) și prin participarea la evenimente științifice (conferințe, simpozioane, tîrguri)

REZULTATE

1. Elaborarea tehnologiilor de obținere a celor două tipuri de produse suplimente alimentare și produse funcționale la nivel pilot.

 

În România, suplimentele alimentare sunt reglementate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1069/2007, unde sunt definite ca „produse alimentare al căror scop este să completeze dieta normală şi care sunt surse concentrate de nutrienţi sau alte substanţe cu efect nutriţional ori fiziologic, separat sau în combinaţie, comercializate sub formă de d oză, cum ar fi: capsule, comprimate (oblong şi alte forme similare), pachete de pulbere, sticle cu picurător şi alte forme asemănătoare de preparate lichide sau pulberi destinate consumului în cantităţi mici, măsurabile”. De asemenea se mai prevede ca etic heta rea, prezentarea şi reclama nu trebuie să atribuie suplimentelor ali mentare proprietatea de prevenire, tratare sau vindecare a unei boli umane ori să facă referire la asemenea proprietăţi.

Pe eticheta produsului trebuie să fie declarată cantitatea de nutrienţi sau substanţe cu efect nutriţional ori fiziologic pentru o porţie de produs recomandată pentru consumul zilnic reprezintă valoarea medie obținută pe baza analizei produsului, efectuată de către producător.

În ultimele două decenii a crescuÎn ultimele două decenii a crescut interesul pentru plantele medicinale și terapii naturale t interesul pentru plantele medicinale și terapii naturale atât în țări dezvoltate, cât și în cele în curs dezvoltare. atât în țări dezvoltate, cât și în cele în curs dezvoltare.

 

Download lucrare completă Etapa 4 (PDF, 1.42 MB)

Acest site utilizează COOKIES pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.

Logare

Meniu

Coșul dvs

Nu există produse în coșul dvs