Cod Proiect: PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0226-E! 13365

Programul Cooperare Europeană și Internațională, Subprogramul 3.5. Alte inițiative și programe europene și internaționale – Proiecte EUREKA Tradițional – Competiția 2019, susținut prin Contractul de finanțare nr. 220/2020

PARTENERI

 • Coordonator consorțiu internațional: Pharmacoidea Ltd., Szeged, Hungary
  Director proiect internațional: Tamas Letoha, MD, PhD

 • Coordonator consorțiu național: HOFIGAL Export Import SA București
  Director proiect național: CS II Dr. Ing.Chim. Daniela Ionescu

 • Partener 1: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București
  Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Partener 2: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București – USAMVB
  Responsabil proiect: Conf. Dr. Alina Orțan

Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare. Bio-deșeurile de la fluxurile laterale sau alte surse sunt sub-utilizate ca potențială resursă de compuși valoroși.

Obiectivul general al proiectului este să sublinieze, să optimizeze și să aplice o tehnologie durabilă, integrată de producere de extracte naturale cu conținut ridicat de compuși biologic activi, din fluxurile laterale ale industriilor agricole, aplicabile pentru obținerea formulărilor inteligente pentru afecțiunile secolului XXI, pentru care sunt efectuate cercetări continue.

Ideea principală a proiectului este de a prelucra subproduse vegetale bogate în compuși nutritivi și bioactivi în formulări care vor fi utilizate în industria farmaceutică cu următoarele avantaje: utilizarea extractelor obținute și a compușilor țintă pentru prevenirea / tratarea afectiunilor neurodegenerative legate de vârstă, precum boala Alzheimer; minimizarea cantității de deșeuri vegetale prin recuperarea compușilor țintă din subproduse; creșterea potențialului pieței farmaceutice și alimentare prin proiectarea de noi ingrediente funcționale; creșterea calității vieții.

Pagină proiect pe site partener ICECHIM: https://icechim.ro/project/tardis/