TARDIS: ultima actualizare 15.12.2021

Etapa 1 Etapa 2

Cod Proiect: PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0226-E! 13365

Programul Cooperare Europeană și Internațională, Subprogramul 3.5. Alte inițiative și programe europene și internaționale – Proiecte EUREKA Tradițional – Competiția 2019, susținut prin Contractul de finanțare nr. 220/2020

PARTENERI

 • Coordonator consorțiu internațional: Pharmacoidea Ltd., Szeged, Hungary
  Director proiect internațional: Tamas Letoha, MD, PhD

 • Coordonator consorțiu național: HOFIGAL Export Import SA București
  Director proiect național: CS II Dr. Ing.Chim. Daniela Ionescu

 • Partener 1: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM, București
  Responsabil proiect: Dr. Habil. Radu Claudiu Fierăscu

 • Partener 2: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București – USAMVB
  Responsabil proiect: Conf. Dr. Alina Orțan

Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare. Bio-deșeurile de la fluxurile laterale sau alte surse sunt sub-utilizate ca potențială resursă de compuși valoroși.

Obiectivul general al proiectului este să sublinieze, să optimizeze și să aplice o tehnologie durabilă, integrată de producere de extracte naturale cu conținut ridicat de compuși biologic activi, din fluxurile laterale ale industriilor agricole, aplicabile pentru obținerea formulărilor inteligente pentru afecțiunile secolului XXI, pentru care sunt efectuate cercetări continue.

Ideea principală a proiectului este de a prelucra subproduse vegetale bogate în compuși nutritivi și bioactivi în formulări care vor fi utilizate în industria farmaceutică cu următoarele avantaje: utilizarea extractelor obținute și a compușilor țintă pentru prevenirea / tratarea afectiunilor neurodegenerative legate de vârstă, precum boala Alzheimer; minimizarea cantității de deșeuri vegetale prin recuperarea compușilor țintă din subproduse; creșterea potențialului pieței farmaceutice și alimentare prin proiectarea de noi ingrediente funcționale; creșterea calității vieții.

 

ETAPA 1

REZUMAT

Proiectul TARDIS este propus în contextul închiderii lanțurilor valorice în bioeconomie, în vederea obținerii de extracte cu conținut ridicat de compuși bioactivi țintă, cu potențiale aplicații farmaceutice și / sau produse nutraceutice. Valorificarea deșeurilor de plante reprezintă o abordare atractivă în cadrul politicilor UE de gestionare a deșeurilor și de dezvoltare a unei economii circulare. Bio-deșeurile de la fluxurile laterale sau alte surse sunt sub-utilizate ca potențială resursă de compuși valoroși.

Scopul principal al prezentului proiect este de a oferi suportul necesar pentru crearea și dezvoltarea unui lanț complementar de cercetare în bioeconomie (industrie, farmacie, agricultură) care are ca scop demonstrarea potențialului enorm al valorificării deșeurilor pentru construirea unei societăți durabile.

Obiectivul general al proiectului este să sublinieze, să optimizeze și să aplice o tehnologie durabilă, integrată de producere de extracte naturale cu conținut ridicat de compuși biologic activi, din fluxurile laterale ale industriilor agricole, aplicabile pentru obținerea formulărilor inteligente pentru afectiunile secolului XXI, pentru care sunt efectuate cercetări continue.

În acest context, în etapa 1 a proiectului, partenerii consorțiului au realizat urmatoarele activități și livrabile :

 • Act.1.1 Evaluarea și inventarierea potențialelor materii prime necesare proiectului - deșeuri de plante disponibile, după procesele de fabricație actuale. Livrabil - Inventar al potențialelor materii prime
 • Act 1.2 Screeningul fitochimic din materiile prime disponibile din deșeurile de plante. Livrabil - Raport științific de screening fitochimic
 • Act. 1.3 Identificarea și studiul comparativ al metodelor de extracție a compusilor biologic activi din deșeurile de plante obținute din diverse procese de producție de la Hofigal, precum și obținerea de extracte naturale. Livrabil – Raport științific asupra metodelor de extracție; 15 extracte naturale cu potențial de utilizare
 • Act.1.4 Dezvoltarea metodelor cantitative de analiză a compușilor din deșeurile vegetale (evaluarea concentrațiilor compușilor țintă prin screenig-ul probelor folosind tehnici analitice moderne). Livrabil – Raport descriptiv al metodelor de analiză; Raport de analiză
 • Act.1.5 Identificarea și selecția a cel puțin 3 deșeuri cele mai promițătoare pe baza concentrației compușilor țintă. Livrabil – Raport de identificare a potențialelor plante utilizabile
 • Act.1.6 Identificarea metodelor de extracție pentru a asigura concentrațiile necesare în extractele obținute. Livrabil – Raport de identificare a metodelor optime de extracție
 • Act.1.7 Identificarea soluțiilor de recuperare a compușilor țintă din deșeurile vegetale. Livrabil – Raport de identificare a metodelor de recuperare a compușilor țintă
 • Act.1.8 Demararea activităților pentru dezvoltarea de concepte avansate pentru obținerea pulberilor din extracte naturale obținute cu costuri minime și consum energetic redus. Livrabil – Raport de obținere a pulberilor din extracte naturale; 3 potențiale pulberi
 • Act.1.9 Inițierea activităților de optimizare a metodelor de extracție pentru obținerea cantităților de compuși țintă cu randamentul cel mai mare. Livrabil – Raport de optimizare a metodelor de extracție
 • Act.1.10 Activități de diseminare.

REZULTATE

LUCRĂRI ISI

 1. Fierascu, R.C.; Fierascu, I.; Chican, I.E. Natural Ingredients in Functional Coatings – Recent Advances and Future Challenges. Coatings 2021, 11, 429. https://www.mdpi.com/2079-6412/11/4/429

PARTICIPARE LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 1. Anda Maria BAROI, Radu Claudiu FIERASCU, Toma FISTOS, Roxana Ioana BRAZDIS, Raluca SOMOGHI, Lia-Mara DITU, Irina FIERASCU, Green synthesis of bimetallic nanostructures using vine shoots extracts - characterization and antimicrobial effects, Prioritățile chimiei pentru o dezvoltare durabilă, PRIOCHEM, 27-29 Octombrie, 2021
  https://icechim.ro/wp-content/uploads/summary2021-BoA.pdf
 2. General applications of nanomaterials delivery systems based on bioactive compound related to human health Anda Maria Baroi, Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Brazdis, Toma Fistos, Irina Fierascu, International Congress of „Apollonia” University from Iași, Edition XXXI, 1-3 March, 2021, Iași, România
  https://www.univapollonia.ro/congres-apollonia-2021/
 3. Viticultural waste management for obtaining nanostructures with medical applications, Anda Maria Baroi, Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Brazdis, Toma Fistos, Lia-Mara Ditu, Raluca Somoghi, Irina Fierascu, International Scientific Conference, Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering – NanoBioMat 25-26 June 2021
  https://www.micronanotech.ro/en/applications-of-chemistry-in-nanosciences-and-biomaterials-engineering/

PREMII

Premiul Academiei Oamenilor de Știință pentru
Viticultural Waste Management for Obtaining Nanostructures with Medical Applications"

Anda Maria Baroi, Radu Claudiu Fierascu, Roxana Ioana Brazdis, Toma Fistos, Lia-Mara Ditu, Raluca Somoghi, Irina Fierascu, International Scientific Conference, Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering

 
 
 

PARTICIPARE LA TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

1. Participare Euroinvent 2021 - Iași, România

Diplomă și medalie de aur

http://www.euroinvent.org/

 
 

2. Participare PROINVENT 2021 - Cluj, România

Diplomă de Excelență

https://proinvent.utcluj.ro/

3. Salonul "Traian Vuia" 2021 - Timișoara, România

Diplomă și Medalie de Aur

 

 
 
4. Participare 2021 Kaohsiung International Invention & Design EXPOTaiwan – 2-6 decembrie 2021
 
 
 
 

Pagină proiect pe site partener ICECHIM: https://icechim.ro/project/tardis/

 

ETAPA 2

REZUMAT

În etapa a doua a proiectului, partenerii consorțiului au realizat urmatoarele activități și livrabile:

 • Act.2.1 Definitivarea soluțiilor avansate de obținere a extractelor din deșeurile vegetale. Livrabil - 10 extracte naturale. Raport descriptiv al metodelor de obținere a extractelor
 • Act 2.2 Definitivarea conceptelor avansate pentru obținerea pulberilor din extracte naturale obținute cu costuri minime și consum energetic scăzut. Livrabil - 10 pulberi din extracte naturale; Raport descriptiv al metodelor de obținere a pulberilor
 • Act. 2.3 Finalizarea și verificarea metodelor de extracție optimizate pentru obținerea cantităților de compuși țintă cu randamentul cel mai mare. Livrabil – Raport de optimizare
 • Act.2.4 Studii preliminare privind dezvoltarea metodelor de purificare și de separare a compușilor țintă obținuți. Livrabil – Raport descriptiv al metodelor de purificare și separare
 • Act.2.5 Studii preliminare privind optimizarea metodelor de obținere a pulberilor din extracte naturale și compuși țintă. Livrabil – Raport de optimizare a metodelor de obținere a pulberilor; 5 pulberi optimizate
 • Act.2.6 Studii preliminare privind caracterizarea compușilor înainte/după separare și purificare. Livrabil – Raport de caracterizare; 5 compuși caracterizați
 • Act.2.7 Activități de diseminare. Livrabil - Trimiterea spre publicare 1 lucrare la revistă științifică cu recenzori. Participarea la cel puțin trei manifestări științifice

REZULTATE

CERERE DE BREVET

Extracte ecologice din deșeuri de brusture - procedeu de obținere și potențială utilizare terapeutică – A00187 / 10.06.2022
Autori: Alina Orțan. Simona Spînu, Radu Fierascu, Anda Baroi, Irina Fierascu, Toma Fistos

 

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE COTATE ISI

 1. Fierascu, I.C.; Fierascu, I.; Baroi, A.M.; Ungureanu, C.; Orțan, A.; Avramescu, S.M.; Somoghi, R.; Fierăscu, R.C.; Dinu-Parvu, C.E. Phytosynthesis of Biological Active Silver Nanoparticles Using Echinacea purpurea L. Extracts. Materials 2022, 15, 7327. https://doi.org/10.3390/ma15207327
   
 2. Baroi, A.M.; Popitiu, M.; Fierăscu, I.; Sărdărescu, I.-D.; Fierăscu, R.C. Grapevine Wastes: A Rich Source of Antioxidants and Other Biologically Active Compounds. Antioxidants 2022, 11, 393. https://doi.org/10.3390/antiox11020393

 

LUCRĂRI ÎN EVALUARE ÎN REVISTE COTATE ISI

 1. Simona Spînu, Alina Orțan, Catalina Voaideș. Short review on bioactive compounds recovered from vegetal waste as a new tool in diabetes, obesity and dyslipidemia prevention and treatment. Revista Farmacia

PARTICIPARE LA CONFERINȚE INTERNAȚIONALE

 1. NeXT-Chem: Innovative cross-sectoral technologies, IVth Edition, INCDCP-ICECHIM, Bucharest – ROMANIA May 19-20, 2022, Phytosynthesis of mono and bimetallic nanostructures using vine shoots extracts - characterization and amtimicrobial effect – Anda Maria Baroi, Radu Claudiu Fierăscu, Toma Fistoș, Roxana Ioana Brazdiș, Lia-Mara Ditu, Raluca Șomoghi, Irina Fierăscu
   
   
 2. The International Symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” PRIOCHEM – XVIII-th Edition. October 26-28, 2022, Development of phytosynthesized nanoparticles with enhanced biological properties, Ioana Cătălina Fierăscu, Irina Fierăscu, Anda Maria Baroi, Camelia Ungureanu, Alina Orțan, Simona Spînu, Sorin Marius Avramescu, Raluca Șomoghi, Radu Claudiu Fierăscu, Valetina Anuta, Cristina Elena Dinu-Pârvu
   
   
 3. The International Symposium “PRIORITIES OF CHEMISTRY FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT” PRIOCHEM – XVIII-th Edition. October 26-28, 2022, Plants waste - rich source of bioactive compounds with therapeutic potential, Simona Spinu, Alina Ortan, Radu-Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu, Anda Maria Baroi
   
   
 

PARTICIPARE LA TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

1. IDEA (IDEA, Novelty, Invention and craft) International Exhibition, Abony, Hungary, Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Orțan, Simona Spînu, Radu Fierăscu, Anda Baroi, Irina Fierăscu, Toma Fistos

Diploma și medalie de aur din partea Salonului

Diploma de apreciere din partea Asociației pentru Protecția și Informarea Cetățenilor

 
 

2. International Invention Innovation Competition in Canada – ICAN, Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Orțan, Simona Spînu, Radu Fierăscu, Anda Baroi, Irina Fierăscu, Toma Fistos

Diploma și medalie de aur din partea Salonului

3. International Exhibition of Inventions – INVENTICA Iași, Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Orțan, Simona Spînu, Radu Fierăscu, Anda Baroi, Irina Fierăscu, Toma Fistos

Diplomă și medalie de argint din partea Salonului

 
 

4. EUROINVENT -14th European Exhibition of Creativity and Innovation, Iasi, România, 26 – 28 May 2022, Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Orțan, Simona Spînu, Radu Fierăscu, Anda Baroi, Irina Fierăscu, Toma Fistos

Diplomă și medalie din partea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova

Diplomă și medalie de aur din partea salonului

 
 
5. PRO INVENT 2022 The 20th edition of the International Exhibition of Research, Innovations and Inventions, Cluj-Napoca, România, 26 – 28 October 2022, Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Orțan, Simona Spînu, Radu Fierăscu, Anda Baroi, Irina Fierăscu, Toma Fistos
 
 

 
 
6. Salonul de Invenții și Inovații “TRAIAN VUIA” 2022 Ediția a 8-a, 08 – 10 octombrie, Timișoara, România. Ecological extracts from burdock waste obtaining process and potential therapeutic use – Alina Orțan, Simona Spînu, Radu Fierăscu, Anda Baroi, Irina Fierăscu, Toma Fistos
 
 

VIZITĂ DE LUCRU

În perioada 23-25 iunie 2022 s-a desfașurat vizita de lucru la sediul partenerului internațional, Pharmacoidea Ltd in localitatea Szeget, Ungaria.

 
 

Pagină proiect pe site partener ICECHIM: https://icechim.ro/project/tardis/

Acest site utilizează COOKIES pentru a vă oferi cea mai bună experiență online.

Logare

Meniu

Coșul dvs

Nu există produse în coșul dvs